Inloggen
Activiteiten
Lid worden 

Wil je kennismaken met de hockeysport?

Bij Hockeyclub HDL mag je drie proeftrainingen volgen om te kijken of het je bevalt.
Ben je enthousiast geworden en wil je doorgaan met hockey, meld je dan aan bij de Ledenadministratie via het inschrijfformulier, Dat geldt niet alleen voor kinderen vanaf vijf jaar, maar ook voor junioren en senioren die willen gaan hockeyen. Starten met hockey kan dus op alle leeftijden!
Benieuwd naar hoe het spelletje wordt gespeeld? Hier de spelregels voor hockey in een notendop.

Incasso contributie

Om lid te kunnen worden is het sinds enige jaren verplicht om een machtiging af te geven ter incasso van de contributie. De contributie wordt in twee termijnen ge ïncasseerd, begin oktober en begin februari. Wanneer je de inschrijving digitaal hebt gedaan, krijg je een e-mail bericht met het ingevulde inschrijvingsformulier. Het is de bedoeling dat je dit uitprint, ondertekent en afgeeft/opstuurt naar de Ledenadministratie.

Wijzigingen (adres)gegevens
Als je adres verandert, geef deze wijziging dan zo snel mogelijk door aan
[email protected]  Wijzigingen in mobiel telefoonnummer en e-mailadres hou je zelf bij door in te loggen op de website naar Lisa Team of via de Lisa app op je mobiel of tablet. Onder het kopje 'De club' ->  Wegwijs op de site kun je vinden hoe een en ander in zijn werk gaat.

Opzeggen lidmaatschap
Je kunt je lidmaatschap ten alle tijden opzeggen. Dit kan alleen
schriftelijk per e-mail. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap ontslaat niet van volledige contributie verplichting voor het betreffende seizoen. Dit staat los van de twee incassomomenten.
Als je
vóór 30 april van het lopende seizoen je lidmaatschap opzegt, dan schrijven we je uit als lid vanaf juli, zodat je geen contributie hoeft te betalen voor het nieuwe seizoen.

Ledenadministratie
Mw.
Vicky Geurts, Nobisweg 11,  5473 RD, Heeswijk-Dinther.
T. 0413 - 37 57 15    E. [email protected]


Uitsluitend schriftelijk per e-mail aanmelden van nieuwe (proef-)leden, adreswijzigingen en afmelden lidmaatschap.

Standaard taken voor elk lid (ouder)
Iedereen die lid is van Hockeyclub HDL wordt geacht een aantal standaard taken te vervullen, zoals het draaien van een bardienst en het verzorgen van vervoer naar uitwedstrijden. Voor jeugdleden (t/m 18 jaar) geldt dat de ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor deze taken.
Vanaf de leeftijd van 13 jaar is elk spelend lid verplicht een KNHB scheidsrechterscursus te volgen, aangeboden door Hockeyclub HDL.
Na inschrijving wordt iedereen automatisch ingepland voor de genoemde diensten en eventueel opgeroepen voor de scheidsrechterscursus. 
Indien binnen een gezin meerdere kinderen hockeyen bij Hockeyclub HDL, worden de ouders/verzorgers voor alle kinderen ingepland voor bardiensten. Bij het indelen van deze diensten wordt hier waar mogelijk rekening mee gehouden, zodat verschillende diensten niet samenvallen of elkaar opvolgen.
 


Uitzondering
Uitzondering hierop geldt voor de coach van junioren teams op zaterdagen. Omdat de coach tijdens de wedstrijd van zijn of haar team aanwezig moet zijn op het veld en dus geen bardienst kan draaien. Is de betreffende coach zelf ook lid bij de senioren, dan is het wel mogelijk dat hij/zij voor de zondag opgesteld wordt voor het draaien van een bardienst. Deze dienst zal de coach dan ook gewoon moeten draaien.


Zelf meehelpen als vrijwilliger?
Alle andere vrijwilligerstaken die binnen Hockeyclub HDL bestaan (bijv. functies binnen de technische commissie, ledenwerving via het organiseren van clinics of het oberen bij de Pronkzittingen), worden op vrijwillige basis aangegaan met de club. Dergelijke functies komen dus bij de standaard taken zoals hierboven omschreven.
Wil je liever niet teveel vast zitten aan een specifieke taak? Dan kun je als lid of ouder/verzorger ook gewoon af en toe eens bijspringen, bijvoorbeeld tijdens een klusdag of de voorbereidingen voor een feest of een toernooi. Alle inzet is welkom en we waarderen je hulp enorm!


 
Contact
Adres Clubhuis
Mixed Hockeyclub HDL
Steen en Stokstraat 1
5473 RN Heeswijk-Dinther
0413 - 29 23 83

Postadres
Mixed Hockeyclub HDL
Heibloemsedijk 14
5473 TC Heeswijk-Dinther
06 - 1549 8558

Social Media

 
Verjaardagen
Monique Boskamp
Mark Kuijpers
Valerie Pittens